• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Cennik

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE

wprowadzony zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

l.p. usługa j.m. cena netto [zł] cena brutto [zł]
I.                    Sieć i przyłącze wodociągowe  
1 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa wykonywana podczas odczytu wodomierza) szt. 70,00 86,10
2 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa  na zlecenie z dojazdem) szt. 100,00 123,00
3 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie szt. 162,00 199,26
4 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa na zlecenie z dojazdem) szt. 192,00 236,16
5 Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa wykonywana w trakcie wymiany wodomierza głównego) szt. 20,00 24,60
6 Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa z dojazdem)  

szt.

 

80,00

 

98,40

7 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie  

szt.

 

175,00

 

215,25

8 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa na zlecenie z dojazdem) szt. 205,00 252,15
9 Odcięcie dostawy wody w zakresie, demontażu wodomierza i zakorkowania podejścia wodomierzowego na zlecenie Klienta lub  przywrócenie dostawy wody po wcześniejszym odcięciu  

szt.

 

150,00

 

184,50

10 Odstąpienie od wykonania odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem szt. 100,00 123,00
11 Odbiór techniczny nieudany lub nieodbyty z winy inwestora szt. 100,00 123,00

 

 

 

 

II.                  Sieć i przyłącze kanalizacyjne  
1 Usługa z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu WUKO – obejmuje dojazd, udrożnienie/przeczyszczenie i odbiór nieczystości. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. W przypadku wykonywania usługi poza czasem pracy obowiązującym w ZWiK Kołbaskowo, do ceny dolicza się koszty pracy związane z wynagrodzeniem z tytułu nadgodzin pracowników. Za usługę wykonaną w sobotę, niedzielę i dni świąteczne stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 370,00 zł/h 455,10
2 Przegląd sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery – pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w sobotę, niedzielę i dni świąteczne stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 150,00 zł/h 184,50
3 Udrażnianie/przepychanie przewodu kanalizacyjnego z użyciem elektrycznej spirali –  pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej.  Za usługę wykonaną w sobotę, niedzielę i dni świąteczne stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 180,00 zł/h 221,40
4 Odcięcie usługi odbioru ścieków i zaczopowanie przyłącza sanitarnego na zlecenie Klienta szt. 300,00 369,00
5 Odstąpienie od wykonania odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem lub przywrócenie usługi odbioru ścieków  po wcześniejszym odcięciu szt. 100,00 123,00
6 Odbiór techniczny nieudany lub nieodbyty z winy inwestora szt. 100,00 123,00

 

 

*do powyższych cen doliczana jest stawka podatku VAT

*w przypadku użycia koparki, cena wykonywanych usług wzrasta o 110,00 zł. netto ( 135,30 zł. brutto) za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu

*w przypadku usług nie objętych powyższym cennikiem każda rozpoczęta godzina pracy samochodu dostawczego IVECO wynosi 60,00zł. netto (73,80 zł. brutto), CITROEN – 50zł. netto (61,50 zł. brutto)

*usługi nie objęte cennikiem, podlegają indywidualnej kalkulacji