• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Cennik usług dodatkowych

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE

wprowadzony zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 27 października 2022 r.

 

l.p. usługa j.m. cena netto [zł] cena brutto [zł]
I.                 Sieć i przyłącze wodociągowe  
1 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa wykonywana podczas odczytu wodomierza) szt. 100,00 123,00
2 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa  na zlecenie z dojazdem) szt. 200,00 246,00
3 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie szt. 300,00  

369,00

 

4 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa na zlecenie z dojazdem) szt. 400,00 492,00
5 Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa wykonywana w trakcie wymiany wodomierza głównego) szt. 50,00 61,50
6 Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa z dojazdem)  

szt.

 

150,00

 

184,50

7 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie  

szt.

 

320,00

 

393,60

8 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa na zlecenie z dojazdem) szt. 420,00 516,60
9 Odcięcie dostawy wody w zakresie, demontażu wodomierza i zakorkowania podejścia wodomierzowego na zlecenie Klienta lub  przywrócenie świadczenia usług wody po wcześniejszym odcięciu  

szt.

 

300,00

 

369,00

10 Odstąpienie od odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem szt. 200,00 246,00
11 Odbiór techniczny nieudany lub nieodbyty z winy inwestora szt. 200,00 246,00
12 Najem stojaka hydrantowego z wodomierzem doba 20,00 24,60
13 Usługa płukania sieci/instalacji osiedlowych. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. ryczałt 300,00zł./h 369,00

 

II.               Sieć i przyłącze kanalizacyjne  
1 Usługa z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu WUKO – obejmuje dojazd, udrożnienie/przeczyszczenie, odbiór i dostarczenie  nieczystości na Oczyszczalnię Ścieków w Przecławiu. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w godzinach 22.00 – 6.00, sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 500,00 zł/h 615,00
2 Przegląd sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery – pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w godzinach 22.00 – 6.00, sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 300,00 zł/h 369,00
3 Udrażnianie/przepychanie przewodu kanalizacyjnego z użyciem elektrycznej spirali –  pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej.  Za usługę wykonaną w godzinach 22.00 – 6.00, sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 300,00 zł/h 369,00
4 Odcięcie usługi odbioru ścieków i zaczopowanie przyłącza sanitarnego na zlecenie Klienta szt. 500,00 615,00
5 Odstąpienie od odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem lub przywrócenie usługi odbioru ścieków  po wcześniejszym odcięciu szt. 200,00 246,00
6 Odbiór techniczny nieudany lub nieodbyty z winy inwestora szt. 200,00 246,00
10 Nieuzasadnione wezwanie służb wodociągowo – kanalizacyjnych szt. 300,00 369,00

 

* godzina pracy montera/hydraulika 100,00 zł. netto (123,00 zł. brutto), w przypadku pracy w nadgodzinach, stawka wzrasta o 100%

*w przypadku użycia koparki, cena wykonywanych usług wzrasta o 150,00 zł. netto (184,50 zł. brutto) za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu

*w przypadku usług nie objętych powyższym cennikiem każda rozpoczęta godzina pracy samochodu dostawczego IVECO wynosi 100,00zł. netto (123,00zł. brutto), CITROEN – 80zł. netto (98,40zł. brutto)

*w przypadku konieczności użycia agregatu prądotwórczego każda rozpoczęta godzina pracy agregatu prądotwórczego wynosi 50zł. netto (61,50zł. brutto)

*w przypadku konieczności użycia motopompy/pompy zanurzeniowej każda rozpoczęta godzina pracy pompy wynosi 30 zł. netto (36,90zł. brutto)

*usługi nie objęte cennikiem, podlegają indywidualnej kalkulacji