• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Cennik usług dodatkowych

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE

wprowadzony zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 7 lipca 2021 r.

 

l.p. usługa j.m. cena netto [zł] cena brutto [zł]
I.                 Sieć i przyłącze wodociągowe  
1 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa wykonywana podczas odczytu wodomierza) szt. 70,00 86,10
2 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa  na zlecenie z dojazdem) szt. 150,00 184,50
3 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie szt. 162,00  

199,26

 

4 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa na zlecenie z dojazdem) szt. 192,00 236,16
5 Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa wykonywana w trakcie wymiany wodomierza głównego) szt. 30,00 36,90
6 Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa z dojazdem)  

szt.

 

100,00

 

123,00

7 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie  

szt.

 

175,00

 

215,25

8 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa na zlecenie z dojazdem) szt. 205,00 252,15
9 Odcięcie dostawy wody w zakresie, demontażu wodomierza i zakorkowania podejścia wodomierzowego na zlecenie Klienta lub  przywrócenie świadczenia usług wody po wcześniejszym odcięciu  

szt.

 

200,00

 

246,00

10 Odstąpienie od odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem szt. 100,00 123,00
11 Odbiór techniczny nieudany lub nieodbyty z winy inwestora szt. 100,00 123,00
12 Najem stojaka hydrantowego z wodomierzem doba 10,00 12,30
13 Usługa płukania sieci/instalacji osiedlowych. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. ryczałt 200,00zł./h 246,00
14 Nieuzasadnione wezwanie służb wodociągowo – kanalizacyjnych szt. 200,00 246,00

 

II.               Sieć i przyłącze kanalizacyjne  
1 Usługa z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu WUKO – obejmuje dojazd, udrożnienie/przeczyszczenie, odbiór i dostarczenie  nieczystości na Oczyszczalnię Ścieków w Przecławiu. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w godzinach 22.00 – 6.00, sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 400,00 zł/h 492,00
2 Przegląd sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery – pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w godzinach 22.00 – 6.00, sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 250,00 zł/h 307,50
3 Udrażnianie/przepychanie przewodu kanalizacyjnego z użyciem elektrycznej spirali –  pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej.  Za usługę wykonaną w godzinach 22.00 – 6.00, sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% ryczałt 250,00 zł/h 307,50
4 Odcięcie usługi odbioru ścieków i zaczopowanie przyłącza sanitarnego na zlecenie Klienta szt. 300,00 369,00
5 Odstąpienie od odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem lub przywrócenie usługi odbioru ścieków  po wcześniejszym odcięciu szt. 100,00 123,00
6 Odbiór techniczny nieudany lub nieodbyty z winy inwestora szt. 100,00 123,00
10 Nieuzasadnione wezwanie służb wodociągowo – kanalizacyjnych szt. 200,00 246,00

 

 

*w przypadku użycia koparki, cena wykonywanych usług wzrasta o 120,00 zł. netto ( 147,60 zł. brutto) za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu

*w przypadku usług nie objętych powyższym cennikiem każda rozpoczęta godzina pracy samochodu dostawczego IVECO wynosi 80,00zł. netto (98,40zł. brutto), CITROEN – 60zł. netto (73,80zł. brutto)

*w przypadku konieczności użycia agregatu prądotwórczego każda rozpoczęta godzina pracy agregatu prądotwórczego wynosi 20zł. netto (24,60zł. brutto)

*w przypadku konieczności użycia motopompy/pompy zanurzeniowej każda rozpoczęta godzina pracy pompy wynosi 15 zł. netto (18,45zł. brutto)

*usługi nie objęte cennikiem, podlegają indywidulanej kalkulacji