• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20

Cennik

Załącznik nr 1

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE

wprowadzony zarządzeniem nr 8/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

 

l.p. usługa j.m. cena netto [zł] cena brutto

[zł]

I.                    Sieć i przyłącze wodociągowe  
1 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa wykonywana podczas odczytu wodomierza) szt. 50,00 61,50
2 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej (usługa z dojazdem) szt. 80,00 98,40
3 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie szt. 162,00  

199,26

4 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 15 (usługa z dojazdem) szt. 192,00 236,16
5 Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa wykonywana w trakcie wymiany wodomierza głównego) szt. 17,00  

20,91

6 Plombowanie/programowanie (odbiór) dodatkowego wodomierza założonego we własnym zakresie przez odbiorcę (usługa z dojazdem)  

szt.

 

47,00

 

57,81

7 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa wykonywana podczas wymiany wodomierza głównego) – obejmuje demontaż starego wodomierza, dostawę oraz montaż nowego wodomierza wraz z nakładką radiową, plombowanie/programowanie  

szt.

 

175,00

 

215,25

8 Wymiana wodomierza dodatkowego ø 20 (usługa z dojazdem) szt. 205,00 252,15
9 Odcięcie dostawy wody w zakresie, demontażu wodomierza i zakorkowania podejścia wodomierzowego na zlecenie Klienta lub przywrócenie dostawy wody po wcześniejszym odcięciu wraz z montażem wodomierza szt. 65,00 79,95
II.                  Sieć i przyłącze kanalizacyjne  
1 Usługa z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu WUKO – obejmuje dojazd, udrożnienie/przeczyszczenie i odbiór nieczystości. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. W przypadku wykonywania usługi poza czasem pracy obowiązującym w ZWiK Kołbaskowo, do ceny dolicza się koszty pracy związane z wynagrodzeniem z tytułu nadgodzin pracowników ryczałt 340,00 zł/h  

 

418,20 zł/h

2 Przegląd sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery – pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej.   W przypadku wykonywania usługi poza czasem pracy obowiązującym w ZWiK Kołbaskowo, do ceny dolicza się koszty pracy związane z wynagrodzeniem z tytułu nadgodzin pracowników ryczałt 100,00 zł/h  

 

123,00 zł/h

3 Udrażnianie/przepychanie przewodu kanalizacyjnego z użyciem elektrycznej spirali –  pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki godzinowej. W przypadku wykonywania usługi poza czasem pracy obowiązującym w ZWiK Kołbaskowo, do ceny dolicza się koszty pracy związane z wynagrodzeniem z tytułu nadgodzin pracowników ryczałt 100,00 zł/h  

 

123,00 zł/h

*do powyższych cen doliczana jest stawka podatku VAT

*usługi nie objęte cennikiem, w tym wykorzystanie koparki podlegają indywidualnej kalkulacji