• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Cennik usług dodatkowych

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŁBASKOWIE

obowiązujący od 10 stycznia 2024 r.

l.p. usługa j.m. cena netto [zł] cena brutto [zł]
I.                Sieć i przyłącze wodociągowe  
1 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej – ryczałt z dojazdem szt. 150,00 184,50
2 Wykonanie dodatkowego odczytu wodomierza na zlecenie Odbiorcy szt. 100,00 123,00
3 Dodatkowy odczyt wodomierza w wypadku braku możliwości odczytu radiowego z winy Odbiorcy szt. 100,00 123,00
4 Wymiana wodomierza dodatkowego dn15 ÷ dn40 – obejmuje demontaż starego wodomierza, montaż nowego wodomierza wraz z nadajnikiem radiowym z materiałów Odbiorcy, plombowanie, programowanie nadajnika radiowego szt. 150,00  

184,50

 

5 Wymiana wodomierza dodatkowego dn50 ÷ dn100 – obejmuje demontaż starego wodomierza, montaż nowego wodomierza wraz z nadajnikiem radiowym z materiałów Odbiorcy, plombowanie, programowanie nadajnika radiowego  

szt.

 

200,00

 

246,00

6 Wymiana/montaż/programowanie nakładki radiowej zakupionej przez Odbiorcę do odczytu wodomierza dodatkowego, szt. 100,00 123,00
7 Odbiór instalacji po zmianie miejsca montażu wodomierza, plombowanie szt. 100,00 123,00
8 Odcięcie dostawy wody, demontaż wodomierza na zlecenie Odbiorcy lub po rozwiązaniu umowy szt. 150,00 184,50
9 Odstąpienie od odcięcia dostawy wody, z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności przez ZWiK, lub przywrócenie usługi dostawy wody po wcześniejszym odcięciu szt. 200,00 246,00
10 Najem stojaka hydrantowego z wodomierzem doba 20,00 24,60
11 Usługa płukania instalacji osiedlowych. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. h 300,00 zł./h 369,00
12 Odbiór techniczny nieudany lub nie dokonany z winy inwestora/wykonawcy 200,00 246,00
13 Nieuzasadnione wezwanie pracowników ZWiK 200,00 246,00

 

II.              Sieć i przyłącze kanalizacyjne  
1 Usługa z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu WUKO – obejmuje dojazd, udrożnienie/przeczyszczenie oraz odbiór nieczystości. Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w godzinach 18.00 – 8.00 oraz w sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% h 500,00 zł/h 615,00
2 Przegląd sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery – pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej. Za usługę wykonaną w godzinach 18.00 – 8.00 oraz w sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% h 300,00 zł/h 369,00
3 Udrażnianie/przepychanie przewodu kanalizacyjnego z użyciem elektrycznej spirali – pierwsza rozpoczęta godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej.  Za usługę wykonaną w godzinach 18.00 – 8.00 oraz w sobotę, niedzielę i święta stawkę zwiększa się o 100% h 300,00 zł/h 369,00
4 Zamknięcie/zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego na zlecenie szt. 250,00 307,50
5 Odstąpienie od odcięcia z uwagi na dokonanie przez Odbiorcę zaległej płatności w trakcie podjętych już czynności związanych z odcięciem lub przywrócenie usługi odbioru ścieków po wcześniejszym odcięciu szt. 200,00 246,00
6 Wydanie karty identyfikacyjnej do stacji zlewnej szt. 300,00 369,00
7 Przyjęcie ścieku bytowego dowiezionego do stacji zlewnej ze zbiorników bezodpływowych m3 8,00 8,64
8 Przyjęcie ścieku bytowego dowiezionego do stacji zlewnej z przenośnych toalet, umywalek lub pryszniców (kabin sanitarnych) m3 50,00 54,00
9 Przyjęcie osadów pochodzących z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, dowiezionych do stacji zlewnej m3 100,00 108,00
10 Odbiór techniczny nieudany lub nie dokonany z winy inwestora/wykonawcy 200,00 246,00
11 Nieuzasadnione wezwanie pracowników ZWiK 200,00 246,00

 

Stawki jednostkowe do kalkulacji prac nie ujętych w powyższym zestawieniu:

  1. rozpoczęta godzina pracy montera/hydraulika (ryczałt z dojazdem) 100,00 zł netto (123,00 zł brutto); w przypadku pracy w nadgodzinach, stawka wzrasta o 100%
  2. w przypadku użycia koparki, cena wykonywanych usług wzrasta o 150,00 zł netto (184,50zł brutto) za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu
  3. w przypadku wykonywania usług nie wskazanych powyżej, doliczany jest zryczałtowany koszt dojazdu:
  • samochód dostawczy IVECO za każdą rozpoczętą godzinę pracy 100,00 zł netto (123,00 zł brutto)
  • pozostałe (ciężarowe lub osobowe) 80,00 zł (98,40 zł brutto), za każdą rozpoczętą godzinę pracy
  1. w przypadku konieczności użycia agregatu prądotwórczego każda rozpoczęta godzina pracy agregatu prądotwórczego wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto)
  2. w przypadku konieczności użycia motopompy/pompy zanurzeniowej każda rozpoczęta godzina pracy pompy wynosi 30 zł netto (36,90 zł brutto)

 

Cennik usług dodatkowych