• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Struktura organizacyjna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kołbaskowo, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zarządza nim jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz w ramach i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Kołbaskowo. Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych, Głównego Księgowego, oraz kierowników poszczególnych działów.

Dyrekcja:

Dyrektor – Izabela Wesołowska-Kośmider
Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych – Grzegorz Niciejewski

Główna Księgowa:

Arleta Sikora – tel. 91 312 49 26

Kierownicy:

Działu Eksploatacji – Dariusz Szoplik – tel. 91 311 61 76
Działu Administracji – Dorota Trzebińska – tel. 91 312 49 31