• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Taryfa

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie zamieszcza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla terenu swojego działania na okres 3 lat, która wchodzi w życie na mocy przepisu art. 24f ust.1 przywołanej Ustawy.

Załączniki do pobrania