• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Taryfy

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie zamieszcza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla terenu swojego działania na okres 3 lat, która wchodzi w życie na mocy przepisu art. 24f ust.1 przywołanej Ustawy od dnia 6 czerwca 2018 roku.

Załączniki do pobrania