• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Warunki techniczne

Wydawanie warunków technicznych

Aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci należy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie (siedziba Rosówek 16) złożyć:

– wypełniony formularz wniosku o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych lub warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie wydaje zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych lub warunki techniczne przyłączenia w terminie do 30 dni.

Wydawanie warunków jest bezpłatne.

UWAGA:

Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dostawy wody czy odbioru ścieków sanitarnych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie nie wydaje warunków technicznych i informuje Wnioskodawcę o braku możliwości podłączenia.