• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Warunki przyłączenia

Wydawanie warunków przyłączenia

Aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci należy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie (siedziba Rosówek 16) złożyć:

– wypełniony wniosek  warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

– dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacji oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie wydaje warunki przyłączenia w terminie:

– 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

– 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla pozostałego rodzaju zabudowy.

Wydawanie warunków jest bezpłatne.