• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Przeliczanie jednostek twardości

Przeliczanie jednostek twardości wody
°dH °e °fH ppm mval/l mmol/l
stopnie niemieckie 1 °dH = 1 1,253 1,78 17,8 0,357 0,1783
stopnie angielskie 1 °e = 0,798 1 1,43 14,3 0,285 0,142
stopnie francuskie 1 °fH = 0,560 0,702 1 10 0,2 0,1
ppm CaCO3 (USA) 1 ppm = 0,056 0,07 0,1 1 0,02 0,01
milival 1 mval/l = 2,8 3,51 5 50 1 0,50
mmol 1 mmol/l = 5,6 7,02 10,00 100,0 2,00 1