• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Wymiana wodomierzy

Obowiązek wymiany użytkowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych nastąpi w trakcie wymiany wodomierza głównego.

Uprzejmie informujemy o możliwości zlecenia wymiany wodomierza dodatkowego przez zakład,  lub należy odpowiedni wodomierz wraz z nakładką zakupić we własnym zakresie, zamontować i zgłosić jego do odbioru. Brak wymiany ze strony Odbiorcy będzie skutkował rozwiązaniem umowy na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej i uniemożliwi odliczenie należności za ścieki.