• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Wodomierze

Wodomierz główny jest montowany na przygotowanym podejściu wodomierzowym.

Dostawa i montaż wodomierza wraz z nakładką radiową jest nieodpłatna.

W przypadku montażu wodomierza dodatkowego, odbiorca usług ma obowiązek zakupić i zamontować na własny koszt wodomierz wraz z nakładką radiową.

Wodomierz musi zostać zamontowany szeregowo w pomieszczeniu technicznym np. kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym, w którym temperatura powietrza nie spada poniżej 0°C, lub w studni wodomierzowej.

Zestawy wodomierzowy składać się musi z zaworu odcinającego, wodomierza skrzydłowego typu JS1,6-02 (SMART+) Ti/Ir z nakładką radiową produkcji APATOR-POWOGAZ, zaworu antyskażeniowego, zaworu odcinającego, zamontowanych na konsoli wodomierzowej.

Po dokonaniu wymienionej instalacji należy zgłosić ją do odbioru w ZWiK w Kołbaskowie pod nr tel. 91 311 61 76