• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Informacja dotycząca jakości wody

Informacja dotycząca jakości wody

ZWIK w Kołbaskowie informuje, że wyniki badań wody z ujęcia w Warzymicach są dostępne w zakładce: Dla mieszkańców – Jakość wody – Warzymice.

Woda spełnia normę jakościową dot. przydatności do spożycia.