• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Regeneracja studni głębinowej

Regeneracja studni głębinowej

W celu zapewnienia mieszkańcom Warzymic i Będargowa, odpowiedniej ilości i ciśnienia wody, ZWiK Kołbaskowo przeprowadził regenerację studni głębinowej na terenie ujęcia wody w m. Warzymice.

W czasie prowadzenia tego rodzaju prac, Stacja Uzdatniania Wody w Warzymicach została wyłączona z eksploatacji, a zaopatrzenie w wodę jest obecnie realizowane poprzez  sieć wodociągową z Przecławia.

Zmiana sposobu zasilania powoduje zakłócenia w sieci (pojawia się zanieczyszczenie) oraz obniżenie ciśnienia wody u odbiorców z Warzymic i Będargowa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody z zdemontowanej studni przywrócone zostanie zasilanie sieci wodociągowej w m. Warzymice i Będargowo ze Stacji Uzdatnia Wody w Warzymicach.