• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
 • 91 312 49 20/21

Ogłoszenie o naborze do działu eksploatacji

Ogłoszenie o naborze do działu eksploatacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie poszukuje osób do pracy w dziale eksploatacji  

Opis stanowiska:

 • konserwacja oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • wykonywanie prac remontowych sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • usuwanie skutków awarii sieci

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień elektrycznych
 • prawo jazdy kat. C

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z opisem aktywności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt
 • list motywacyjny

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl

Informacja dla kandydatów do pracy:

 1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).”

 1. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Kołbaskowo w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Kołbaskowo zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).”

 1. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów, innych dokumentów niż te, które są opisane w ogłoszeniu.
 2. Zastrzegamy sobie swobodny wybór osób do dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza nieskorzystanie przez ZWiK Kołbaskowo ze złożonej oferty zatrudnienia.
 3. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.
 4. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
  z siedzibą w Rosówku 16, 72-001 Kołbaskowo. Zadministratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl, telefonicznie pod numerem 91 312 49 20 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. Z inspektorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do działu eksploatacji w ZWiK Kołbaskowo, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda.
 4. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji,
  w której bierzecie Państwo udział.
 6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 9. Nie jesteście Państwo profilowani.

Załączniki do pobrania