• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Komunikat o wodzie w kranach mieszkańców Gminy Kołbaskowo

Komunikat o wodzie w kranach mieszkańców Gminy Kołbaskowo

 

ZWiK Kołbaskowo informuje, że woda dostarczana gminnymi wodociągami do  mieszkańców Gminy Kołbaskowo nie jest pobierana z Odry. Woda jest czerpana ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kołbaskowo i uzdatniana bezpośrednio po wydobyciu na ujęciach wody. Jest regularnie badana przez SANEPID i certyfikowane laboratorium, oraz odpowiada wymaganiom   Ministra Zdrowia dla  wody zdatnej do spożycia.