• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Przerwa w dostawie wody 26.06.2023

Przerwa w dostawie wody 26.06.2023

ZWiK Kołbaskowo informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnych prac przełączeniowych w m. Ostoja (prace prowadzi firma Cestar  na zlecenie Gminy Kołbaskowo), w dniu 26  czerwca 2023 (poniedziałek) w godz. 09.00 – 14.00 będą występować przerwy w dostawie wody do odbiorców z m. Ostoja (nie dotyczy  posesji przełączonych już do nowej sieci w dniach poprzednich oraz posesji  od nr 11 do nr 14 oraz 78 – 80).

W przypadku gdy po wznowieniu dostaw pojawi się niepożądane zabarwienie wody, proszę kontaktować się z Pogotowiem Wodno-Kanalizacyjnym tel. 91311 6176.

Począwszy od 05.06.2023 jest prowadzona w m. Ostoja, Przylep Rajkowo oraz Stobno dezynfekcja sieci.”